Hapana Kutchoma

HAPANA KUTCHOMA (Zaïre) VERBRAND DE AARDE NIET

Hapana kutchoma Verbrand de aarde niet.

tchoma tchoma we. Vernietig de natuur niet,

Hadisi djo maar respecteer ze.

djo hadisi.

Dje mbiguni djuwa mwezi na maniota Daarboven in de hemel

usu buyi mangaribi na usiku verlichten de zon, de maan en de sterren

zinagala duniani zinagala. zowel 's morgens, 's avonds als 's nachts de hele wereld.

Usi schome pori yote uta uwa Als je het oerwoud verbrandt,

nyama ndege na bilulu na matunda dood je het bos, de dieren, de vogels,

usi mwange sumu dani ya bahiri. de insecten en de vruchten van de aarde;

gooi geen vergif in het water,

vervuil de zee niet.

Bina damu watu wote wa dunia Kijk naar de orde die er was

sawa vile eh mumbaji amechunga bij het ontstaan van de schepping.

vitu viote dju mbiguni na dunia. Zoals de schepper deze orde bewaart,

zo moeten wij zijn schepping respecteren.