Hava naguila

Hava naguila, hava naguila,

hava naguila venish me cha (2 x)

Hava neranena hava neranena,

hava neranena venish me cha (2 x)

Ourou, ourou achim

ourou achim belev samei-ach

ourou achim belev samei-ach

ourou achim belev samei-ach

ourou achim belev samei-ach

ourou achim, ourou achim

belev samei-ach