Twee honden, drie katten en een papegaai

TWEE HONDEN, DRIE KATTEN EN EEN PAPEGAAI. Will Tura

Parapapaa (bairapapaa) parapapaa (bairapapaa)

Parapapapapapapa (bairapapa )parabapam pompam

In de nachttrein naar Braizië, zat ik naast een senorita

'k Zag haar donkerbruine ogen, en mijn hart begon te dromen van een liefdesavontuur.

'k Wou wat nader kennis maken, en om in gesprek te raken

vroeg ik reist u heel alleen , ook al merkte ik meteen

geen gezelschap om haar heen.

Ze had twee honden , drie katten en één papegaai

Die maakten zo'n vrees'lijk lawaai

Ze had twee honden, drie katten en één papegaai

Een koor van geblaf en gekraai. Parapapaa ...

'k wou een sigaret gaan roken'k vroeg haar of het niet zou storen,

maar ze zei me dat haar honden dit niet goed verdragen konden

want dan blaften ze zich hees.

Om een rookles te verzinken wou'k een kopje koffie drinken.

Spoedig zat ik heel bemorst met 6 dieren op m'n borst

want ze hadden allen dorst.

Ondanks al mijn avonturen, Met m'n zonderling buren

wou ik haar voor heel m'n leven reeds m'n hart en liefde geven

daar 'k haar niet meer missen kon.

In Brazilië aangekomen, bleef er niets van al mijn dromen

Iemand wachtte aan 't station,zij keek niet meer naar mij om

En ik wist meteen waarom.

Ook hij had honden en katten en 1 papegaai ...