Red de aarde

Laat ons de aarde aan de kinderen geven,

opdat z'er minstens voor één dag mee spelen.

Laat ons de aarde aan de kinderen geven,

opdat z'er mee spelen als een bontgekleurde bal.

De aarde kan niet zonder water,

de mens, vogels vissen, zij sterven zonder water.

Rivieren, zeeën banen ons een weg;

alsjeblief, gebruik het water met overleg.

De eerste wereld is nu binnen,

de derde moet nog gaan beginnen.

Maar spuitbussen met CFK's

maakten de ozon tot een gatenkaas !

De eerste wereld graait en steelt

zodat in 't zuiden het tij niet keert.

Er moet een nieuw besef gaan komen

opdat iedereen erbij kan horen.